Иван Манавски

Председател на управителния съвет 089 470 65 76, адрес за кореспонденция: град Пазарджик, улица „Климент Охридски“ № 5, етаж 3, […]