Иван Манавски

Председател на управителния съвет

089 470 65 76, адрес за кореспонденция: град Пазарджик, улица „Климент Охридски“ № 5, етаж 3, офис 8, skkk.chipilski@abv.bg